Koşmak İle İlgili Sözler

Hikmetli bir kelime, müminin yitik malıdır, öyleyse ilim peşinde koşun. İmam Musa Kazım

Koşmak İle İlgili Sözler

Koşmak İle İlgili Sözler, Koşma Sözleri, Koşmak İle İlgili Sözleri